KAHDEN VÄRIN KOMBINAATIOT KULTTUUREISSAMME


2011

Minua - ja toivottavasti muitakin - kiinnostaa (kaksinkertaisuuden vuoksi :-) kahden värin tuottama psyykkinen mielleyhtymä ja tunnetila. Havaittuani kulttuurien eron omasta perspektiivistä kiinnostukseni levähti tietoisuuden tarpeeksi, että miten näiden kahden värin vierekkäistäminen vaikuttaa ihmisissä jotka ovat kasvaneet ja kehittyneet tässä kristillis-länsimaisessa sekä muissa kulttuureissa.

Yksinkertaistettuna tähän laajempaan katsantokantaan antoi yksiväritieto itäisistä kulttuureista joissa "hyvä" on musta ja "paha" valkea. Kulttuurissamme silti monikaan ei sitä tiedosta jokapäiväisissä uutiskatsausten kuvavirroissa.

 

Toki - useimmissa lipuissakin - on kolme tahi useampiakin värejä mutta mielestäni kahden värin luoma kontrasti tuo pelkistetyimmillään etsimäni tiedon niiden välisistä psyykkisistä reaktioista ja jännitteistä. Kerrottuna kulttuureilla.

Ja tutkimusmetodien sekä ajan ja vaivan (jätän tässä yhteydessä hokemisen rahoituksesta) säästämiseksi ja tuloksen selkeyttämiseksi ottaisin mukaan vain kaksi pää- ja sekoitusväriä. sekä kaksi oleellista "värittömyyttä": kaikki tai ei mitään.

KAHDEN VÄRIN KOMBINAATIOT BLACK BLUE GREEN RED VIOLET ORANGE YELLOW WHITE
BLACK -              
BLUE x -            
GREEN x x -          
RED x x x -        
VIOLET x x x x -      
ORANGE x x x x x -    
YELLOW x x x x x x -  
WHITE x x x x x x x -

Tämä vinkkinä Aalto-yliopiston eri koulutuslinjojen poikittaisiin yhteistyöprojekteihin. Voisin kuvitella, että taideaineet, psykologia, käyttäytymistieteet, kulttuurihistoria saattaisivat hyötyä tästä 'poikkitaiteellisesta' projektista esimerkiksi päättötöiden ja/tai väitöskirja-aiheen muodossa. Taloudellinen hyödyntäminen on ilmeisimmin jo ollut teollisuusmuotoilijoiden käsissä vuosikymmeniä..

http://fi.wikipedia.org/wiki/Aalto-yliopiston_taiteiden_ja_suunnittelun_korkeakoulu

http://www.aalto.fi/fi/

En ole huomannut (rajoitetusta näkökulmastani) että tästä olisi silmiini osunut tietoa, tuloksia tahi julkaisuja. Sitä paitsi aihetta ja sen rajauksia venyttelemällä siihen saadaan lukuisasti uusia näkökulmia että tarkastelu-, että opintosuoritusmahdollisuuksia.

One intresting point of view: American automobiles paint coloring options on dual- and multitone choosings on 50'es!

as like http://www.loti.com/cars.html and Dodge 1974

 


2014

Huomaatteko?

 

Jo joidenkin väritaulujen värikombinaatiot tuovat mielleyhtyminä jotain 'tutunomaista' katsojan mieleen alta sekunnin!?

Esimerkiksi jotkin väriparit hahmottavat jonkin valtiolipun myötä sen valtion mieleenhäivähdyksellisesti !

Mielipuolisen kiinnostavaa...

 

Onko hyödynnettävää?


(takaisin)