EDA EKSTRÖM 2021.04.02

Esalle ;-]

TUNNE

 

 

Ihmisen – ja usean elollisen –  oleellinen äly, ”järki” on helpommin ymmärrettävissä ja määriteltävissä.

 

Tunne – sanana ja käsitteenä – on monitahoisempi suhteuttaa ihmisen olemukseen. Siis: mikä on ”tunne”?

 

Tunne voidaan ja usein ymmärretään tunnetilana ja psyykkisenä tuntemuksena. Sitä se eittämättä on. Mutta miten pääsemme ”tunne”-olemuksen määrittelyyn? Irrotettuna edellämainituista pseudomääreistä. Irrotettuna fyysisyydestä.

 

Onko se sisäkiertoinen palaute mielentilasta?

Edellämainituista irrationaalisista kiinnekohdista. Se voisi olla tavallaan ”ylempi takaisinkytkentä” älyllisestä ja fyysisestä mielentilasta itseisarvona. Siis, että tunne (tunnelma) on dynaaminen olemustila määritellen vasteen ulkoiseen tilaan; tilanteeseen säädellen taustalla ajatusreaktioita ja pinnalla fyysistä käyttäytymistä.

 

Puhutaan ”tunteiden hallinasta” joka on niiden tietoiseksi nostamista. Ja kontrolliyritys.

Lähden siitä, että tunnesäätelyn yrittämisen tehollisuus on hyvin rajattu: tunteet vievät. Niihin järki ja/tai tieto aiheuta kovin merkittävää vastetta. Älyllisyys; ”järki” tulee toisena tunteen jälkeen. Tämähän on todennettu ihmiskunnan folkloressa. Termillä: ”lapsellisuus”.

 

Kehittyvää ihmistaimea kasvatetaan; pyritään kasvattamaan älylliseksi, käsittämään ympäröivän maailman, kulttuurin periytyneitä hioutuneita/rapautuneita toimintasääntöjä.

Sillä mikä on tunteiden perimmäinen tarkoitus?

Tuntea; havaita mikä tuottaa positiivisen palautteen omalle elämälle, mielelle ja – siis – tunteelle.

Tästä voidaan olettaa ja päätellä tunteen oleellisen päämäärän olevan tunteen itsetyydytyksen: olen onnellinen!

Joka voidaankin nostaa ihmisen inhimillisyyden korkeimmaksi päämääräksi.

 

Menetelmissä sitten onkin hajontaa...

Kuten havaitsemme lähi- ja etäympäristössämme, tapahtuma- ja uutisvirrassa.

Josta pyrimme suodattamaan omalle mielellemme oleellisen – tyydyttääksemme sisäisen olotilamme: tunteemme.

 

Alan; alamme pyöriä ympyrää. Tunteemme keskipisteolemuksen kiertäessä kehää. Syntymästä tajuntamme viimeiseen sammumiseen.

 

 

Lopetan ajattelemisen tuntemisen ajattelemisen...

Hyvää yötä. Ihmiskunta.