SALALIITTOTEORIOISTA

 

 

Ilmiannan: "En kiellä, etteikö salaiittoja olisi ollut ja olemassa."

Caligula & Hitler, ynnä muut . . .

Ks: wikipediaWikipedia & wikipedia-eng

 

Mutta yleisin syy sellaisiin tapahtumiin joista herkästi oletetaan olevan salaliittoja ovat aivan normaaleja ihmisluonnon ilmenemismuotoja: jos havaitaan, nähdään, huomataan, oletetaan, kuullaan ja luullaan eräiden henkilöiden saaneen tahtomansa; niin herkästi oletetaan, että he kuuluvat johonkin ryhmään joka ei kerro tavoitteistaan ja/tai menetelmistään ryhmän ulkopuolisille.

 

 

Todellisuudessa yksilöiden havainnot lähi- ja viestiympäristöstään kertovat joidenkin ryhmien; eräiden henkilöiden toimista joilla he ovat saaneet haluamansa tarkoituksen; tehtävän, tahi erityistä etua elämässään. Ja sitten henkilöistä ja asioista kiinnostuneet ovat pyrkineet tekemään samoin - vaihtelevalla menestyksellä. Joista ne jotka vaikuttavat saaneesa saman yksilöpositiivisen tuloksen laajempaan tietoisuuteen - kiedotaan "salaliittoteorian" epämääräiseen kaapuun ja joillle ollaa kateellisia. Ja pyritään saamaan heidän salaisuutensa selville - yleensä menetelmän jäljittelemisen vuoksi!

"Salaliitto" vahvistuu jokaisen olettamuksen, huhun ja "tiedon" ja tiedon myötä.

 

TÄMÄ on (se) SALALIITTO - mutta vain teoriassa.

Ihan aikuisten oikeasti se on "vain" joidenkin henkilöiden toiminnan jäljittelemistä.

 

Tämä selittää myös nykyisen moraalin:"Raha tuo onnea! - paljon rahaa tuo paljon onnea...."

PS. "sopiva määrä rahaa tuo hyvää; rauhoittavaa mieltä - liika raha tuo jatkuvaa rahahuolta - liian vähän rahaa aiheuttaa jatkuvaa rahahuolta.


(PALUU ARKISUUTEEN)