KOULUTUS - OPPIMINEN

AMMATIT - TYÖPAIKAT

2015


 

Oppimisen "hauskuus" ei ole itseisarvo vaan väline tehokkaaseen oppimiseen

 

metodi - järjestelmä - organisaatio

 

Tässä esitetyt ikämääreet eivät ole sitovia vaan tämänhetkisten olettamuksien mukaisia "keskiarvoja" ja koulukkaisiin sovellettavia yksilöllistä havainnointia (kautta koko oppimiskauden) sijoittaa heidät; kukin yksilö tasonsa mukaiselle sijoitukselle koulutusstruktuurissa.

 

Samoin yritän suhteuttaa vanhakantaisen ikäajatteluni yhä nopeammin kehittyviin ja kypsyviin lapsiin ka nuoriin.

 

Kuvittelemalla luonnostavani joustavan, tarkoitushakuisen metodin joka on kasvavalle ihmiselle kiinnostava innostava matka yhteisölliseen aikuisuuteen yhteiskunnassaan.


 

0-3v.

Kotona.

Vastuulliseen oppimiseen, asennekasvatuksen vaihe johon tulevia äitejä tulee on syytä valmentaa yhtä hyvin mutta laajemmin kuin synnytykseen.

Normikasvatus elää vauvan kanssa sekä poikkeuksien havainnointi joihin haetaan yhteiskunnan, lähiympäristön ja suvun ja koko perheen apua lähikasvattajille.

Turvallinen, ennustettavissa oleva lapsuus.

3~5v.

Sosiaalitarha. Lue: sosiaalistumistarha näinä yhden, kahden lapsen perheiden aikana.

Ohjattuja ja omia leikkejä turvavalvottuna.

Lapsuus lapsuutena.

5~7v.

Laaja-alainen leikkipainotteinen toimintaympäristö.

Haasteita kunkin suoritustason mukaisesti. Yksilöittäin ja "me-ryhmittäin".

Yhteistyön korostaminen - voittamisen häivyttämiseksi.

"Opettajat" enemmän tarkkailijoita ja avustajia - rekisteröiden lapsiyksilöiden ominaisuuksia, taipumuksia, avuja, taitoja ja vahvuuksia seuraavan koulutustason hyödynnettäväksi. Koulutusjärjestelmällä tulee olla oppilaskohtainen historia avustaa ja ohjata: opastaa kehittyvää ihmistä oikeaan ammattiin - olipa niitä lineaarisestikin useampia - oikein tiedoin ja taidoin sen yrityksen ammatin parhaaksi olipa yrittäjä tai palkollinen.

Taideaineita -lajeja kannustetaan muun ohella.

7~10v.

Ohjaajat korostavat yksilöllisiä vahvuuksia. Jokainen on jossakin hyvä.

Tukea tarvittaessa itsetuntoon; itseluottamukseen.

Opastusta kansalaisuuteen; maailmankansalaisuuteen  ja suomalaisuuteen.

Perusasiat elämiseen: mitä tarvitaan elämiseen? Ruoka, pukeutuminen [fyysisen tarpeen mukaisesti =muodin, sosiaalisen laumakäyttäytymisen vastapainoksi], asuminen, koti, siisteys&järjestys, käyttäytyminen, velvollisuudet ja oikeudet, vastuuntunto, omasta itsestään sekä läheisistään sekä lähiluonnostamme.

Yleissivistäviä merkityksellisiä asioita [siis ei pohjanmaan jokia yms. ulkoa]

Taideaineita taipumuksien mukaan. Ei pakollisesti.

Liikuntaa kaikille.

Urheilua taipumusten mukaisesti. Ei pakollisesti.

10~16v.

Yleissivistäviä vähennetään merkittävästi. Vapaehtoista itsenäistä yleissivistävyyttä kannustetaan.

Yhteiskunnallisia vaikutuskanavia selvitetään. - Yhteiskunnan on tultava vastaan!

Erikoissivistäviä teroitetaan yksilöllisesti.

Taipumuskorostusta lisätään - yksilöllistä suvaitsevaisuutta korostetaan.

Ammatillisia valmiuksia, perusteta, ammattitietoutta ja niiden muuntuvuutta selvitetään sekä ammattiperusteisia harrasteita kannustetaan.

Kehotetaan harrastamaan myös "vapaa-aiheisia-ehtoisia" harrasteita mielen virkistämiseksi paineettomasti ja elämän mielenkiintopiirin laventamiseksi.

Seksuaalisuus hyväksytään ja ohjataan vastuulliseksi voimavaraksi. Eikä salailtavaksi kummitukseksi jota pitää peitellä piilotella josta siten tulee tukahduttamistaan ylikorostunut vietti.

18~25v.

Ammatillisuuteen valmistava ja suorittava koulutus.

Harjoittelujaksoja - mielellään muutamasta, useammasta oppilasta kiinnostavasta alasta.

Yhteiskunnallisia vaikutuskanavia hyödynnetään.

Katsantokantaa laajentavia keskustelufoorumeita aihepiireittäin poikkitieteellisesti, että taidepainotteisesti mukaan sopeuttaen.

30v. ~

Työelämään.

Oikealle paikalle oikealle alalle - yhteiskuntaan tekemään tekemään oikeita asioita yhteiskunnan ja oman elämänsä parhaaksi.

Aina on jotain jota voi tehdä. Yhteiskunta eri toimijoineen palkitsee yksilöä laajemman hyödyllisen toiminnan huolehtimalla 'hyvästä elämästä'.

Jotta voimme aloittaa alusta: luomalla, tuomalla maailmaamme uusia yksilöitä: lapsia.

 

Jotta pitäisimme huolen niistä jotka ovat jo osansa tehneet tähän yhteiskunnan kiertokulkuun.

 

Yhteiskuntamme ja maailmamme ei ole vielä valmis.


 

Yhteiskunta ja kansoiteltu maapallomme ei kestä siivelläeläjiä vaan jokaisen on ansaittava olemisensa - kykyjensä mukaan.

Näin kunkin henkilön ja ympäristön resurssien mukaan.

 

Koska elinikäodotuksemme pitenee on meillä enemmän aikaa valmistautua kaikille hyödylliseen elämäämme.

 

 


 

PS.

Koska haluan perinteisen 'pänttäämisen' katoavan koulutuksesta jolloin oppimisesta tulee jännittävä ja hauska retki oman tulevaisuutemme ihmemaailmaan valmistautumiseksi.

 

Ja, että tämä struktuuri on toisenlainen ihmisten opastamiseen tulevaan yhteiskuntaan ja siten myös sen yhteiskunnan ohjaamista haluttuun [päätä sinä myös!] suuntaan.

 

Opetus ja koulutus on myös vain väline. Jota voi käyttää hyvään ja/tai pahaan..

 

Sillä [varo: slogan!]:

 

KASVATUS ON KULTTUURI

KULTTUURI ON KASVATUS

 


 

YHTEISKUNNAN VASTAANTULO

 

KOULUTUKSEN LOHKOMINEN

 

Voisin olettaa, että oppilaan eriytyminen taipumustensa ja kykyjensä mukaisesti alkaa (jo) toisella kasvukymmennenellään.

 

Tällöin opetusmetodin on eriydyttävä mukana pois 'bulkkikasvatuksesta' oppimateriaalin yksilölliseen ryhmittämiseen oppilaskohtaisesti.

 

Tällöin "historiantunnit" luokittain lukujärjestyksen mukaisesti eivät ole riittävän joustavia ja sopeutuvia uuteen metodiin joka koetaan "systeemille" liian haastavaksi. Mutta systeemi ei ole itsetarkoitus. Systeemi n väline. Välinettä voidaan korjata, uudistaa tahi korvata.

 

Tästä päästään opetuksen strukturointiin kohdistamalla - koulutuskausi koulutuskaudelta yhä tiivistetymmällä, 'kapeammalla' sektorilla niihin aineisiin joita oppilas kykyjensä, halujensa ja taipumustensa mukaiseen ammattiin tarvitsee.

 

Eli: otetaan mieleen muutama oppilaalle soveltuva ammattipäämäärä. Todetaan mitä koulutusta niitä varten tarvitaan. Valitaan opetuslohkoja joita valituissa ammattipäämäärissä tarvitaan. Parhaimmillaan ja erittäin todennäköisesti useitakin oppilohkojatkumoita liittyy eri ammatteihin, sanotaan nyt vaikka primitiivisesti matematiikka, kielet.

Lohkoja on paitsi "lomittain" niin toki myös "rinnakkain" eri opetusaiheista ja "peräkkäin" eri taitotasoista.

 

Näin muodostetaan ammattiin; ammatteihin ohjaavia yksi- tai kaksi- kolme- monihuippuisia :-]  pyramideja - rajoitteena vain oppilaan kyvyt omaksua ja oppia.

 

Tuleva ammatti-ihminen kiittää.

Tulevaisuuden yhteiskunta kiittää.

 

Kiittääkö maapallo?  On meidän päätettävissämme. Väline on koulutus. Motivaatio on vastuuntunto.

 

 

Sillä: [sloganvaroitus! :-]

 

IHMINEN TARVITSEE MAAPALLOA

MAAPALLO EI TARVITSE IHMISTÄ

 

MEILLÄ ON AIKAA ENÄÄ 5 MILJARDIA VUOTTA

SE  ON  LYHYT  AIKA  PÄÄSTÄ  TÄHTIIN..

 


(TAKAISIN)


 

Esitin luonnoksen oheisesta metodista eräälle yläkoulun opettajalle. Luki.

Ja hiljeni. Ei ole sanaakaan asiasta sen myötä puhuttu.

Olemme hyvissä väleissä edelleen ;-)