D A H


2008-2014-2018

Viitteet:

·        KUNTAUUDISTUS

·        KANSANTALOUS

·        PETSAMO ARCTIC HARBOUR

  

KUNTAUUDISTUS:

DAH - DYNAAMINEN ALUEHALLINTO

 

Sikäli mikäli Suomi pitää edelleen jakaa alueisiin on ainoa reaalitaloudellinen järkevä vaihtoehto osioida alueet taloudellisin perustein mahdollisimman omavaraisiksi peruspalveluiden tuottamisen suhteen.

 

Siis siten, että omillaan tulevilla alueilla joilla on tuottavaa taloudellista toimintaa, on varaa kattaa tuloillaan kyseisen alueen peruspalvelutarpeiden rahoittaminen.

 

Koska taloudellinen tilanne on aina dynaaminen suhdanteiden; sekä Suomen, EU:n, että kansainvälisten mukaan, tulee talousalueen olla myös dynaaminen: vastuualueestaan, ennen kaikkea asukkaistaan.

 

Koska on mielipuolista ”siirrellä” palvelunkäyttäjien ”sallittuja”, ensisijaisia  palvelupisteitä, siirrellään laskutusta.

Asiakkaat käyttävät lähintä tarpeet täyttävää palvelupistettä ja ”lasku” lähetetään sähköisesti sille alueorganisaatiolle joka sillä hetkellä vastaa asuinpaikan väestöstä.

Viite 2018 SoTe:  kantani kannustaa tahattomasti kaupallisten palveluntuottajien suosimista. Virhe: pääoma valuu Suomesta.

 

Tämä raja on se dynaaminen muuttuja.

Muutokset tehdään taloudellisen tilanteen – verokertymän ja palvelutarpeiden – mukaisesti. Vaikka kerran kuukaudessa, talousseurantaohjelmien; ohjelmistojen  mukaisesti ilman komiteakokouksia poliittisia päätöksentekoelimiä toki tietysti tarkastaen lopputulemaa aluetalouden ja käyttäjätyytyväisyyden ohjaamana.

 

Tämä dynaaminen prosessi käy ”automaattisesti” koko ajan (kuten esim. pankkitoiminnan rahaliikenteessä ja robotisoidussa sijoitustoiminnassa sekä  varainhoidossa) ohjeenaan talouden optimointi koko Suomen; kaikkien kansalaisten perustarpeiden täyttämiseksi.

 

Lopulta huomamme, että koko Suomi voidaan taloushallinnoida kyseisellä tavalla kun se pienemmässä mittakaavassa on saatu viilattua toimivaksi ja luotettavaksi.

 

Millä perustella halutaan luoda Maakuntamalli? Tähän kannaottooni viitaten se ei tuo lisäarvoa Suomen hallintoon.

 

Mistä rahat?

 

KANSANTALOUS

Yksinkertaistaen:

Käytämme kotimaisia ja ulkomaisia raaka-aineita työllä käyttäen koti- ja ulkomaista energiaa jalostaen niille lisäarvoa ja myymme ulkomaille. Lisänä aineeton pääoma: tietotekniikka, henkinen tuotanto.

Perusmateriaalien sekä aineettoman tuotannon ja ulkomaan kaupan myynnin erotus on nimikoitu kansantuotteeksi. Saisi; pitäisi olla "Suomen tuottavuus".

Sillä Suomi; suomalaiset elävät.

 

Se on ainoa taloudellisesti oleellinen asia.

 


(takaisin)