AUTOVERO 200X


2006

Tässä puututaan vain yhteen osatekijään Suomalaisessa liikennepolitiikassa ja - verotuksessa mutta mielestäni se on tärkein kulmakivi, joka on raivattava tieltä asennemuutoksen vuoksi ja siten saatava pättäjät näkemään muutakin kuin nykyinen status quo.

Oheisessa kirjoituksessa mainitaan käsite (kaava) useampaan kertaan.

Sillä tarkoitan, että kyseisessä kohdassa selvitetään perusteet kohdan mukaiselle laskentakaavalle josta saadaan sääntö miten määritellään €urot jotta idean henki toteutuisi ja valtion taloudellinen tilanne pysyisi siedettävänä maassa, jonka julkinen liikenne on miltei alasajettu heti kun lähdemme kehä-kolmosen ulkopuolelle. Eli todella tarvitsemme myös yksityisautoilua.


Uusien, 1.1.200X jälkeen hankittujen autojen verotusta ei voida toteuttaa polttoaineverolla, koska se lankeaisi enemmän (vanhempien autojen polttoaineenkulutus on keskimäärin suurempi kuin uudempien) niiden kannettavaksi jotka ovat jo maksaneet ostaessaan ajoneuvoistaan nykyisen ns. autoveron. Ja käyttäneet jo verotettua polttoainetta auton käyttöiän aikana.


Siksi verokohtelu on toteutettava kaksijakoisesti ylimenokautena jonka tulee olla riittävän pitkä; 15 ~ 20 vuotta, että lähes kaikki ennen verouudistusta 1.1.200X hankitut autot ovat poistuneet yleisestä käytöstä.

Tämän jälkeen voidaan - erillinen, perimiskuluja aiheuttava menettely - verotus siirtää polttoaineveroihin, ympäristöystävällisyttä painottaen.

Yritän - maallikkona - tiivistää verotuslogiikan lyhyihin periaatelausekkeisiin joista voidaan luoda tarvittava lakiteksti. Toivottavasti ehdotukseni on riittävän yksiselitteinen ja kuitenkin sisältäen sen kaiken jonka olen kuvitellut tarvittavan asioiden edistämiseksi.

Otsikko on tahallaan laadittu vähän raflaavaksi, jotta asia nousisi paremmin uutiskynnyksen yli.

Vanhojen autojen "tapporaha" ei ole niinkään tärkeä autoverotuksen pöllytyksen suhteen mutta - kuten niin usein - vähäisimmät valtakunnassa joutuvat tukalimpaan tilanteeseen jos ja kun Lada romutetan väkisin.. Milläs sitten pääset Takaperän taajamasta kunnan keskukseen?

Siksi heitä muistan ja täten pyrin ratkaisemaan heidän liikkumisongelmaansa. Siinä sivussa.

Tuo "salaperäinen" päivämäärä 1.1.200X on tarkoitettu julistamaan, että asialla on kiire. Että ennen 2010 pitäisi jo tapahtua. Lainlaadinta voidaan haudata komiteoihin vuosikausiksi ja siten vesittää - monia muitakin hyviä (ja huonoja) asioita.

"Autotapporahassa" on jonkin verran huijaamisen varaa mutta ei voida vaatia noin pienistä summista ehdotonta tosiuskovaista realiteettia. Mutta tätä ei pidä sanoa "ääneen". Summat ovat kuitenkin suhteellisen pieniä nyt tässä "liikuteltavista" €uromiljardeista puhuttaessa, että tulkoon joku jobbari onnelliseksi. Sitä onnea ei riitä loputtomasti; ajallisesti ja €urollisesti.

(alla oleva on syksyllä 2005 kokonaisuudessaan kirjoitettu julkaistavaksi tarkoitettu kokonaisuus)

 

AUTOVEROTUKSESTA:

"AUTONTAPPORAHA"

Ja mennään suoraan ratkaisuun:

Autovero (ns. henkilöautovero-osuus) poistetaan 1.1.200X kaikilta Suomessa myytäviltä uusilta autoilta.

Ryhdytään perimään 1.1.200X jälkeen maahantuoduilta ja rekisteröidyiltä henkilöautoilta käyttöveroa (kaava) mukaan.

Ennen 1.1.200X käyttöönotetuilta autoilta peritään 1.1.200X:ää aiemmin maksuunpantu käyttömaksu voimassaolleen verokohtelun mukaan.

Ns. Dieselvero-osuus poistetaan 1)

Hybridikäyttöisten sekä ei-polttomoottoristen ajoneuvojen verokohtelussa otetaan korkeampien valmistuskustannusten aiheuttama hinnanlisä huomioon (kaava) mukaisesti.

Tämä on voimassa 1.1.202X) asti.

Kierrätysdirektiivin mukaisesta romutettavista, ennen 1.1.200X käyttöönotetuista autoista maksetaan 5000 € 2) 3) 4) hyvitys vaihdettaessa uuteen (1.1.200X jälkeen maahantuotuun) tahi käytettyyn, (ennen 1.1.200X käyttöönotettuun) henkilöautoon sikäli kun vaihdokissa on toimiva 5) parempi saasteenvähennystekniikka kuin romutettavassa henkilöajoneuvossa. 6)

Tämä kaksijakoinen verotuskäytäntö raukeaa a) kun alle 2% Suomessa liikennerekisterissä olevista henkilöautoista on käyttöönotettu ennen 1.1.200X.

tai b) viimeistään 1.1.202X päivämääränä.

a):n tai b):n jälkeen voidaan katsoa, että liikenteessä on niin vähän ennen 1.1.200X käyttöönotettuja ajoneuvoja, että polttoaineperusteinen verotusmenettely ei kohdistu enää merkittävässä määrin jo verotettuihin ajoneuvoihin. Jonka jälkeen voidaan siirtyä takaisin polttoaineverotukseen.

Museorekisterissä olevien ajoneuvojen käyttöaika on jo nyt rajoitettu, ettei niiden polttoaineen verotuskäytännön muuttuminen 1.1.202X merkittävästi lisärasita museoajoneuvojen käytön kustannuksia vuositasolla.

 

1) dieselkäyttöisten autojen saastevaikutus on merkittävästi pienempi CO2 osalta ja siten EY-saasteenvähentämisdirektiiviin hengen mukainen.

2) Mikäli vaihdokki ei maksa täyttä korvauksen maksimisummaa, korvataan vain todellinen auton ostohinta.

3) Hyvitys lasketaan vain maahantuojan kautta tuotetun, normaalisti kaikille myytävään vakiovarusteiseen autoon laskettuun hintaan. Hyvitys ei voi kattaa lisävarusteita, kuten lattiamatot ... kattoluukut tms.

4) Summa on indeksikorjattava vuosittain toteutuneen kuluttajaindeksin mukaisesti.

5) Toimivuus testattava max. 1 vko ennen myyntipäivämäärää asianmukaisessa katsastuspisteessä ennen myyntipäivämäärää.

6) Romutuskorvaus raukeaa kun alle 2% Suomessa liikennerekisterissä olevista henkilöautoista on käyttöönotettu ennen 1.1.200X.


 

Näin se käy. Se ei ole tätä monimutkaisempaa. Jollei siitä sellaista haluta tehdä.

Ja nyt spekuloivat selitykset.

Ennen ja jälkeen 1.1.200X käyttöönotetuissa henkilöautoissa on erilainen verotushistoria.

Ei ole mitään järkeä maksattaa toiseen kertaan jo maksettua veroa.

ARK:lla on riittävät tiedot jokaisesta teillämme liikkuvasta ajoneuvosta kumpaan ryhmän ko. ajoneuvo kuuluu. Tieto on saatavissa myös viranomaisjärjestelmissä tien päälle.

Hyöty on merkittävin henkilöille, jotka "juuri ja juuri" pystyvät ylläpitämään jo käytössään olevaa ajoneuvoa mutta eivät taloudellisesti kykene vaihtamaan sitä merkittävästi uudempaan autoon - puhumattakaan uuteen autoon - he hyötyvät romutuskorvauksesta.

Romutuskorvauksen taso on arveltu suhteutetuksi autoverottomaan henkilöautohinnastoon (tarkistettava vuosittain).

Sillä ei saa, eikä ole tarkoitustakaan saada "ilmaista uutta autoa".

Toisaalta. käytetyn, saasteenpoistotekniikkaa vailla olevan auton parhaassa tapauksessa saa "vaihtaa ilmaiseksi" vähemmän saastuttavaan henkilöautoon.

Tässä tulee kannustin ja toteutus pahiten saastuttavien kulkuneuvojen saamiseksi pysyvästi pois liikenteestä. Johon EY:n direktiivi viittaa.

Siinä sivussa ajoneuvoa vaihtavat saavat myös passiiviturvallisuudeltaan - ainakin hiukan - parempia ajoneuvoja.

 

Valtion verotuottovaje ylimenovuosina.

Nyt on ollut puhetta valtiovallan saaneen odottamattoman runsaasti autoverotuloja edellisten autoveromuutosten seurauksina. (M.O.T)

Koska on kohtuullista ja hyväksyttävää yksilötasolla korostaa ja kannustaa kestävään taloudelliseen kehitykseen tuhlaamisen sijasta, voisimme katsoa, että jo kerätyt autoverotulot ovat käytettävissä em. verouudistuksen aikaansaamaan tilapäiseen tulovajeeseen, niin valtiovalta voisi soveltaa ja noudattaa samaa periaatetta huomioonottaen erotuksen autonkäyttäjiltä tähän mennessä perittyjen ja liikenneinfrastruktuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen kohdennetut varat.

 

Pientä viilausta ja täsmennystä tarpeellisiin kohtiin ja meillä on laki jolla päästään eteenpäin.


Ei onnistunut. Saasteperusteinen vuotuinen autonkäyttö(omistus/hallinta)vero maksattaa ympäristönsuojelun merkeissä autoveron uudestaan. [2012 + 2016!?]


takaisin