ÄLYKKYYS


[2018]

 

Älykkyydeksi voidaan käsittää yksilön kyky käsittää (melkein) samanaikaisesti useampia asioita todellisesta ja/tai henkisestä ympäristöstään tajuten niiden keskinäiset suhteet ja vuorovaikutusten voimakuudet.

 

Mitä monimutkaisempia hahmotelmia hän kykenee "hallitsemaan" mielessään sitä paremmin kykenee toimimaan tarkoitusperiensä edistämiseksi.

 

Realisoiden sitä/niitä reagoiden takaisinkytkennällä; palautteella tilanteeseen; tilanteiden muuttumiseen oman sekä ulkoisten - fyysisten ja/tai henkisten - muuttumiseen sitä helpommin hän lähestyy päämääräänsä - myös monikossa.

 


[2020]

 

Se mitä sanotaan

VIISAUDEKSI

 

on, että Tietää.

 

Mahdollisimman reaalisesti ennenkaikkea fyysistä elämää - ettei hölmöile sillä - sekä ihmisen; ihmisten  tuottamaa tietoa joka on mahdollisimman luotettavaa ja siten käyttökelpoista älykkyyden pohjaksi ja harjoittamiseksi - yhteiseksi hyväksi ja omaksi mielihyväkseen.

 


[2022]

NÄMÄ

..kytkeytyvät toisiinsa fyysisellä linkillä: aivokurkiainen.

 

Sillä. Vasen aivopuolisko on "tietokone" joka prosessoi tietoa. Jota saamme aistimistamme, silmät, korvat, haju, maisti, tunto.

Sekä muisti.

Sillä oikea aivopuolisko on "muistiosio". Jossa on tapahtumatietomuistimme. Joka sisältää kaiken mitä tiedämme elämämme varrelta. Aivan sen kaiken mitä vielä muistamme saaneemme tietoomme; ja olemme säilyttäneet sitä "tarpeen; tulevaisuuden" varalle.

(EM.ETSIMÄNI ; LÖYTÄMÄNI , SAAMANI TIEDON MUKAAN)

Joskin:

Se mitä on sanottu SARS-Covid19:n yhteydessä "aivosumuksi" ollee virustaudin aiheuttama solujen; myös aivojen hermosolujen aliravitsemus ja "tukahtuminen" kertyneeseen hapen-ravinteen jäänökseen. Joka hidastaa aivosolujen välistä tiedonsiirtoa joka joutuu etsimään uuden; uusia tiedonsiirtoyhteyksiä "toista kautta"; kiertotietä vaurioituneiden toimimattomien solukoiden kiertämiseksi.

Ennenkuin tietoyksikkö (en sano bitti koska aivot toimivat analogisesti) päätyy käsittelypuolelle jossa sitä hyödynnetään. Eli: Ajatellaan...


(VUONNA 'KAUAN SITTEN')

JOSKIN

 

Vanha Viisaus kertoo; sanoo...

Että viisas ei edes joudu tilanteeseen josta Älykäs selviytyy  . . .


ÄO

[2021]

ÄO on liian pelkistetty yksiulotteinen älykkyyden määritelmäksi.

 

Sen sijaan pitää löytää eri osa-alueet - siten miten ne voidaan/syytä eroitella toisistaan - arvioitavaksi. Joista saadaan - vaikkapa - pylväsdiagrammi osa-alueittain.

 

Koska mikään ei ole vakio, niin osa-aluepylväiden tulee olla dynaamisia yksilön elämäntilanteen, henkisen (ja fyysisen) tilan myötäisesti sekä kokemusten kumuloituessa elämän; iän myötä nousujohteisia ja sittemmin henkisen kapasiteetin hiipuessa kuolemaa kohti: loivasti vuosikymmenten myötä tahi jostain syystä romahtaen. Ja/tai siltä välitä.

 

 Pylväsjono voidaan kiertää kehämuotoon ja rinnakaistettaessa osa-alueita siitä tulee muokata pallopinta ajassa joka rakentuu enemmänkin topografisesti - ei pylväistä, vaan - pallon vuorista; huipuista - laaksoista rotkoista. Jotka elämän myötä nousevat laskevat henkistä; älyllisiä osa-alueita osoittaen.

 

Tämä tuottaa havainnollisen määritelmän älykkyydestä. Kunakin sen hetken aikana elämänjanallaan.